ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

 

   

 

ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ

 

 

 

 

   

 

Први издавачки подухват Архив бележи 1982. године, када је штампан зборник докумената најстаријег фонда ''Сокобања и срез бањски (1836-1914)''. Недуго затим, објављене су и публикације ''Старе и ретке књиге (1788-1945)'', неколико монографија и, као најобимнији и најважнији подухват, Водич Историјског архива Ниш, штампан 1996. године. Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке ''Пешчаник'' новији је допринос културно просветној активности  Историјског архива Ниш. Први број објављен је 2003. године, а 2006. године Министарство за науку и заштиту животне средине уврстило је ''Пешчаник'' у групу часописа за историју, археологију, ентологију и историју уметности на листи са ознаком R-62.

У години јубилеја Историјски архив Ниш одлучио је да пред свеколику јавност изађе са специјалним бројем часописа. ''Пешчаник'' број 6 резулатат је напора да се одговори једном од најсложенијих и најодговорнијих задатака савременог архива – публиковању архивске грађе, односно представљању највреднијих фондова. У Историјском архиву Ниш заштићено је 56 фондова архивске грађе од изузетног и великог значаја у укупном обиму од 536,36 метара дужних. Фондове од изузетног значаја прогласила је Влада Србије одлукама из 1979. и 1998. године, а Архив Србије, на предлог нишког Архива, установио је списак фондова архивске грађе од великог културног значаја. Сви они излазе на светло дана кроз радове архивиста нишког Архива да испричају истиниту причу о догађајима, институцијама и људима који су обележили време и оставили траг о себи у периоду од 1834. до 1971. године.

 

 

 

 


Сокобања и срез бањски 1836-1914.
 


Старе и ретке књиге 1788-1945.
 


Водич Историјског архива Ниш 1996.
 

 


Монографија 50 година ИАН
 


Пешчаник
 

 
     
     
 

 

 
     
Историјски архив Ниш
Србија, 18000 Ниш, Тврђава б.б.
тел/факс: (+381 18) 515-608; 515-609, E-mail: arhivnis@open.telekom.rs