ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НИШ

 

 

У временском ходу од 55 година рада, Историјски архив у Нишу је прерастао у препознатљиву установу - чувара времена прошлог
Града Ниша и околине ...
Добродошли!

 

 

 

 

Историја Историјског архива Ниш

             Историјски архив Ниш основан је као архивско средиште 24. априла 1948. године Одлуком Министарства просвете НР Србије, чиме је у Нишу званично започела организована друштвена брига о писаним документима. Године 2013. навршава се 65 година постојања и рада Историјског архива Ниш, остваривања законских и професионалних обавеза у прикупљању, чувању и сређивању архивске грађе на широком подручју надлежности које је овом Архиву одредила Влада Републике Србије.

            У својој историји Архив је мењао назив, организацију и територијалну надлежност. У периоду од 1951. до 1956.године био је Градска државна архива, а од 1956. до 1959.године био је Историјски архив среза Ниш, који је обухватао 16 општина са територија срезова Ниш, Прокупље и Пирот.

Формирањем округа у Србији 1991.године, архивска одељења у Прокупљу и Пироту прерасла су у самосталне архивске установе, а надлежност Историјског архива у Нишу сведена је на територију града Ниша и општина Ражањ, Сокобања, Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан.

          У Историјском архиву Ниш заштићено је укупно 924 фонда вредне архивске грађе у обиму од око 3.500 метара дужних. Фондови су разврстани у три основне групе: а)  архивски фондови државних органа, установа,                       организација и других институција;

       б)      породични и лични архивски фондови;  

       в)      збирке

Највећа количина архивске грађе сачувана је о раду Скупштине среза Ниш (1944-1967) 1225 кутија документације заузело је читав један депо. Ништа необично, ако се зна да је нишки срез у свом саставу 1946. године имао 39 општина са бројним органима, секретаријатима, одељењима, управним установама и инспекцијама за све области друштвеног живота, од унутрашњих послова и опште управе до социјалне политике, народног здравља, рада и радних односа.

Архивска грађа је категорисана у Историјском архиву Ниш заштићено је 56 фондова архивске грађе од изузетног и великог значаја у укупном обиму од 536,6 метара дужних. Фондове од изузетног културног значаја  прогласила је Влада Републике Србије, а Архив Србије, на предлог нишког Архива, установио је списак фондова од великог културног значаја.

          Архив чува и 81 стару књигу насталу од 1788. до 1867. године. Најстарије међу њима, заведене под редним бројем 1. су Басне Езопове и других баснописцев, које је превео и приредио Доситеј Обрадовић, а штампане су у Лајпцигу 1788. године, као и примерак књиге првог српског историчара Јована Рајића, аутора Историје разних словенских народов, издате 1794. године у Бечу. Ту су и Зборници закона, уредаба и уредбених указа у Књажевству Србском од 1839. до 1868. године. Архив такође чува и 228 ретких књига насталих у периоду од 1868. до 1945. године, више хиљада наслова нишке периодике и старе штампе. Најстарије су Нишке новине из 1886. године и Слобода лист за политику, привреду и књижевност из 1889. године. Из те године Архив чува и 12 примерака најстаријег дечјег листа Ђаче, чији је издавач био учитељ Петар Никетић.

          У Историјском архиву Ниш заштићено је 213 црквених матичних књига рођених, венчаних и умрлих из периода од 1837. до 1913. године са територије која му је дата у надлежност.

У Архиву се чувају и збирке позивница, разгледница, честитки, плаката, фотографија и збирка varia, сa око 1.000 вредних појединачних предмета. Под бројем 1. је најстарији документ Историјског архива у Нишу - бакротиск из 1737.године.

          Благо нишког Архива презентовано је јавности у оквиру културно просветних активности издавачких и посебно, изложбених. У минуле 64 године историје Историјског архива Ниш приређене су 83 изложбе архивских докумената прва је организована 1954., а 2012. године постављена је изложба Стара штампа у Нишу (1886-1941).

          Почетак издавачке делатности везује се за 1982. годину, када је објављен зборник докумената најстаријег фонда Сокобања и срез бањски (1936-1914). Часопис за архивистику, историографију и хуманистичке науке Пешчаник покренут је 2003. године, а најновији издавачки подухват је монографија Од кмета до градоначелника (1878-2012) која је резултат сарадње са Градом Нишом и Нишким културним центром.

Архивска грађа која се чува у депоима Историјског архива Ниш, доступна је заинтересованим истраживачима, а у оквиру редовне делатности, Архив грађанима издаје различита уверења (о радном стажу, школовању), као и копије пројеката и грађевинских дозвола и других докумената из рада органа управе месних и народноослободилачких одбора општина и скупштина општина до 1979.године, предатих Архиву, и из рада предузећа која су престала са радом и код којих је завршен стечајни поступак.

За немерљив допринос очувању драгоцене српске баштине Историјском архиву Ниш припала је Златна архива за 2008. годину, коју додељује Архив Србије из фонда Александра Арнаутовића.

Историјски архив Ниш смештен је у Тврђави, у згради која је и сама вредан споменик културе једини сачувани јавни објекат с краја XIX века.
    Историјски архив Ниш
Србија, 18000 Ниш, Тврђава б.б.
тел/факс: (+381 18) 515-608; 515-609, E-mail: arhivnis@mts.rs